Filterbox DN180

Filterbox DN180

Filterbox DN180

Pył zawieszony to cząstki, które powstają między innymi podczas procesów spalania, w tym emisji pochodzących z ruchu drogowego. Im mniejsze cząsteczki, tym głębiej wnikają poprzez wdychane powietrze do płuc, a nawet do krwi. Materiał filtrujący w skrzyni filtrującej umożliwia prawidłowe odfiltrowanie cząstek pyłu mniejszych niż 1 μm (0,001 mm). Ponieważ Filterbox jest umieszczony w kanale zasilającym (czyli za HRV), powietrze jest dalej filtrowane przez drobny filtr przeciwpyłowy po pierwszym odfiltrowaniu gruboziarnistych cząstek pyłu w HRV.

Więcej informacji o naszym Filterbox DN180:

Pył zawieszony to cząstki, które powstają między innymi podczas procesów spalania, w tym emisji pochodzących z ruchu drogowego. Im mniejsze cząsteczki, tym głębiej wnikają poprzez wdychane powietrze do płuc, a nawet do krwi.

Materiał filtrujący w skrzyni filtrującej umożliwia prawidłowe odfiltrowanie cząstek pyłu mniejszych niż 1 μm (0,001 mm). Ponieważ Filterbox jest umieszczony w kanale zasilającym (czyli za HRV), powietrze jest dalej filtrowane przez drobny filtr przeciwpyłowy po pierwszym odfiltrowaniu gruboziarnistych cząstek pyłu w HRV.